Garantietermijn

U krijgt op het gekochte product de garantie periode aangegeven door de fabrikant/leverancier.

De garantietermijn van onze producten kan variëren van 6 maanden tot levenslang (20 jaar).

Is er geen garantie periode opgegeven door de fabrikant/ leverancier dan geld de wettelijke Europese garantie.

Garantieperiode:

  • Producten onder €50 => 6 maanden garantie;
  • Producten van 51€ tot 5 €199 => 1 jaar garantie;
  • Producten boven de €200 euro => 2 jaar garantie.

De garantie periode gaat in op de datum van uw aankoop bewijs.

 

Garantie uitzonderingen:

Op de garantie kan geen wettelijke aanspraak gemaakt worden als deze is veroorzaakt door de volgende zaken:

  • Verandering in of aan het artikel die door u of derden zijn aangebracht;
  • Beschadigingen door opzet of grove onachtzaamheid;
  • Van buiten komend onheil. Zoals blikseminslag, brand, waterschade, etc;
  • Het niet monteren door een daarvoor gediplomeerd installateur;
  • Gebreken die ontstaan zijn door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik dan waarvoor dit artikel is bedoeld.
Indirecte kosten veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door uzelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.
Je kan je garantie aanvraag regelen via het formulier GARANTIE AANVRAAG.
Deze kunt u invullen en mailen naar: info@delampspecialist.nl.

De Lampspecialist is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door transport.
Om schade te voorkomen kunt u het artikel op het onderstaande retour adres afgeven.

Retouradres:
De Lampspecialist
Licht en wonen Amsterdam.
T.a.v. Afdeling Retouren.
Middenweg 53-55
1098AD Amsterdam
Nederland.